Ny svømmehall og flerbrukshus i Leksvik - Endret adkomst til Trøa og hallen

Postet av Leksvik IL - Fotball den 27. Apr 2018

- F.o.m. 02.05.18 - 01.08.18 vil all trafikk til idrettsanlegget i Trøa midlertidig ledes via boligfeltet Hesthåggån j.fr. vedlagt kartutsnitt og vedtak av 21.06.17.

- 01.08.18 vil ny veitrase til Trøa og boligfeltet i Vinnahaugen være ferdigstilt og midlertidig vei via Hesthåggan til Trøa stenges.

- Tilkomst til idrettshallen vil i perioden 02.05.18 – 01.07.19 være via idrettsanlegg i Trøa eller Leksvik vgs. j.fr. vedlagt situasjonsplan. Midlertidig inngang i byggefase vil være på sør-østre side av hallen. Parkering i Trøa eller ved Leksvik videregående skole (vgs) (etter kl. 16.00 ved videregående).

- Endringer i rømningsveier på idrettshall henges opp ved den midlertidige inngangen til hallen.

- Gang- og sykkelvei forbindelse fra boligfeltet Hesthåggån til Leksvik VGS og Testmann Minne skole vil være via den nye gangveien sør for idrettshall.

- Parkering for elever ved Leksvik VGS vil ivaretas med midlertidig parkering like ved brakkerigg til totalentreprenør like ved skolen.

- Rundkjøring for busser vil være ferdig etablert på ny plassering like ved krysset Vonheim når eksisterende rundkjøring ved hallen avvikles.
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline